Avinew NEO vakcina za živinu, šumeća tableta

Najmodernija živinska vakcina u obliku šumeće tablete.

Šta je NEO?

To je nova tehnologija proizvodnje vakcina koja zamenjuje tradicionalna pakovanja u vidu staklenih boca sa inovativnim šumecim tabletama koje su upakovane u blister. Svaka tableta sadrži liofilizat virusa i upakovana je laki aluminijumski blister. Aktivni sastojci vakcine su isti kao i oni koji se koriste za pravljenje vakcina u staklenim bocama. Proces proizvodnje se razlikuje tek nakon proizvodnje antigena, žive atenuirane vakcine su prvo liofilizovane, zatim presovane u obliku šumece tablete i na kraju upakovane u aluminijumski blister.

Ovaj dodatni korak u procesu proizvodnje vakcina je licenciran od strane Phibro Animal Health Corporation USA. Žive vakcine su po efikasnosti i bezbednosti slicne kako u staklenim bocama tako i u obliku tableta. Rekonstitucija vakcine je znatno

lakša , manje je posla i na taj nacin se dosta štedi na vremenu u poredenju sa tradicionalnim staklenim bocama.

Zašto je AVINEW NEO za vas?

• Optimalna zaštita za operatera

• Minimalan rizik od greške u toku pripreme

• Manje otpada (÷10) 

• Skraceno vreme pripreme vakcine

• Potrebno je manje prostora za skladištenje

• Manji uticaj na životnu sredinu (carbon footprint i FSC sertifikat)

Snimite Avinew NEO brošuru u PDF formatu na svoj računar.