GIANT (45+ kg)

Kompletna hrana za kuje gigantskih rasa (> 45 kg) i njihove štence: kuja pri kraju perioda gestacije i tokom laktacije | 

Kompletna hrana za štence gigantskih rasa pasa (težina odraslih > 45 kg) - Od 8 do 18/24 meseci starosti | 

Kompletna hrana za odrasle pse gigantskih rasa (> 45 kg). Preko 18/24 meseca starosti | 

Kompletna hrana za štence gigantskih rasa pasa (težina odraslih > 45 kg) |