GIANT (45+ kg)

Kompletna hrana za kuje gigantskih rasa (> 45 kg) i njihove štence: kuja pri kraju perioda gestacije i tokom laktacije | Od 3550 din.

Kompletna hrana za štence gigantskih rasa pasa (težina odraslih > 45 kg) - Od 8 do 18/24 meseci starosti | Od 3050 din.

Kompletna hrana za odrasle pse gigantskih rasa (> 45 kg). Preko 18/24 meseca starosti | Od 2790 din.

Kompletna hrana za štence gigantskih rasa pasa (težina odraslih > 45 kg) | Od 3050 din.