rasne macke

Potpuno prilagođena i kompletna hrana za odrasle mačke - posebno za rasu Ragdoll - starije od 12 meseci.

Hrana za odrasle Maine Coon mačke preko 15 meseci starosti. 

Hrana za odrasle sijamske mačke stare preko 12 meseci.

Potpuno prilagođena i kompletna hrana za odrasle mačke - posebno za mačiće rase Maine Coon - do 15 meseci, kao i gravidne i mačke u laktaciji.

Hrana za odrasle persijske mačke preko 12 meseci starosti.

Izbalansirana i kompletna hrana za odrasle mačke - posebno za Norveške šumske - starije od 12 meseci.