Dostupna u više veličina, teget i crvenoj boji.

bridge mediaNike Shoes

Sailor Blue TG 25

Sailor Blue TG 28

Sailor Blue TG 31

Sailor Blue TG 34

Sailor Blue TG 37

Sailor Blue TG 40

Sailor Blue TG 47

Sailor Blue TG 55

Sailor Blue TG 70

Sailor Red TG 25

Sailor Red TG 28

Sailor Red TG 31

Sailor Red TG 34

Sailor Red TG 37

Sailor Red TG 40

Sailor Red TG 47

Sailor Red TG 55

Sailor Red TG 70