Katalog

Kompletna hrana za odrasle mačke starije od 7 godina.

KOMPLEKS VITALNOSTI
Izbor hranljivih sastojaka koji podmiruju potrebe starijih mačaka. Umerena količina fosfora.

OPTIMALNA KOLIČINA ENERGIJE
Odgovarajuća količina energije koja podmiruje potrebe aktivnih starijih mačaka.

Kontakt i podrška

Call centar i podrška:

011 256 1234

Fax:

011 265 1201