Gallivac IB88 NEO vakcina za živinu

Inovativna vakcina u obliku šumeće tablete.

Šta je NEO?

To je nova tehnologija proizvodnje vakcina koja zamenjuje tradicionalna pakovanja u vidu staklenih boca sa inovativnim šumećim tabletama koje su upakovane u blister.

Svaka tableta sadrži liofilizat virusa i upakovana je laki aluminijumski blister. Aktivni sastojci vakcine su isti kao i oni koji se koriste za pravljenje vakcina u staklenim bocama.

Proces proizvodnje se razlikuje tek nakon proizvodnje antigena, žive atenuirane vakcine su prvo liofilizovane, zatim presovane u obliku šumeće tablete i na kraju upakovane u aluminijumski blister.

Ovaj dodatni korak u procesu proizvodnje vakcina je licenciran od strane Phibro Animal Health Corporation USA. Žive vakcine su po efikasnosti i bezbednosti slične kako u staklenim bocama tako i u obliku tableta.

Rekonstitucija vakcine je znatno lakša , manje je posla i na taj način se dosta štedi na vremenu u poređenju sa tradicionalnim staklenim bocama.

Gallivac IB88 Neo je dostupan u dve veličine :

• 1 blister sa 10 tableta od 1 000 doza

• 1 blister sa 10 tableta od 2 000 doza

Zašto je NEO za Vas ?

• Optimalna zaštita za operatera

• Minimalan rizik od greške u toku pripreme

• Manje otpada (÷10)

• Skraćeno vreme pripreme vakcine

• Potrebno je manje prostora za skladištenje

• Manji uticaj na životnu sredinu (carbon Foot Print i FSC sertifikat)

 

Snimite na svoj računar Gallivac IB88 NEO brošuru u PDF formatu.