PROGRESSIS JAČANJE IMUNITETA SVINJA U PRRS POZITIVNOM OKRUŽENJU.

PROGRESSIS JACANJE IMUNITETA U PRRS POZITIVNOM OKRUŽENJU.

PRRS: I DALJE VELIKA BRIGA SVINJARSKE INDUSTRIJE

PRRS je uzrok zabrinjavajućih ekonomskih gubitaka

• Nakon pojave bolesti ekonomski gubici iznose od 59 do 379€ po krmači

• Godišnji gubici farmi na kojima je virus prisutan su oko 100€ po krmači

PRRS je teško kontrolisati:

• Širom sveta cirkulišu novonastali varijabilni štalski sojevi virusa

• PRRS nakon infekcije slabi imunitet:

- U poređenju sa drugim virusnim infekcijama imuni odgovor je spor, odložen i obično nepotpun

- Promenjen imuni odgovor nakon infekcije povećava mogućnost infekcija drugim uzročnicima

- Imunitet je promenjen različitim sojevima virusa

- Oslabljen reproduktivni i respiratorni učinak

PROGRESSIS: bezbednost

- Nije moguć povratak virulentnosti vakcine (inaktivisana vakcina)

- Odobreno korišćenje tokom graviditeta i laktacije

- Nemogućnost širenja i opstanka vakcinalnog virusa

PROGRESSIS: efikasnost podizanja imuniteta

Smanjenje reproduktivnih poremecaja koje izaziva PRRS virus u kontaminiranom okruženju:-

Smanjenje ranog prašenja (graf. 2)

Smanjen broj mrtvoroenih prasica (graf . 2)

- Smanjen broj viremicnih prasica u vreme odbijanja

 

Snimite celu Progressis brošuru u .PDF formatu na svoj računar.