PARVORUVAX vakcina za široku i snažnu zaštitu svinja od parvovirusa i crvenog vetra. 

Široka zaštita od crvenog vetra (Erysipelas)

• Protiv svih uobičajenih sojeva Erysipelas-a 1a, 1b i 2

• Crveni vetar se može javiti u:

– akutnoj formi: septikemija, hipertermija, anoreksija, eritemi i smrt

– subakutnoj/hronicnoj formi: artritis, endokarditis i orhitis

– indirektni reproduktivni poremećaji: estrusa, abortusi, smrt embriona, nepolodnost i smanjen kvalitet spermatozoida

Zaštita od parvovirusa

• Protiv svih sojeva PPV koji izazivaju reproduktivne probleme

• Parvovirus svinja (PPV) je glavni uzročnik reproduktivnih poremećaja svinja = SMEDI (mrtvorođeni, mumicirani, embrionalna smrt i neplodnost)

• Rađanje viremičnih prasića tokom infekcije

 

Snimite celu Parvoruvax brošuru u .PDF formatu na svoj računar.