Metalna posuda - činija za hranu ili vodu za kućne ljubimce.

Supernova 30 - 0,25
Supernova 45 - 0,5l
Supernova 70 - 0,8l
Supernova 90 - 0,9l
Supernova 180 - 2l
Supernova 280 - 3l