Raspršivač ima u sebi rotirajući disk koji omogućava preciznu kontrolu veličine kapljice u tzv. CDA procesu.

Preuzmite .PDF fajl o ULVAVAC aparatu ovde.

Kapljice spreja se disperguju pomoću turbulentnog protoka vazduha koji osigurava ravnomernu preraspodelu vakcine svim pticama. Raspršivač se sastoji od rezervoara zapremine 1 litar, bojom obeleženih mlaznica sa kontrolom nivoa protoka, glavom atomizera sa rotirajućim diskom i ventilatorom koji raspršuje kapljice.

Napajanje se vrši putem kvalitetne i snažne baterije od 12V i uz to postoji i poseban punjač baterije.

ULVAVAC se može koristiti za vakcinaciju brojlera, nosilja i ćuraka, a posebno je pogodan za vakcinaciju protiv respiratornih bolesti (ND, IB, ART).

OBično se primenjuje mali volumen raspršivanja od 1 do 2 litra po objektu što omogućava operatorima da istertiraju do 30.000 brojlera za manje od 20 minuta.