Zvanični dokument o ne-korišćenju genetski modifikovanih sirovina.

Kompanija Royal Canin garantuje, u skladu sa evropskim zakonima koji regulišu ovu oblast (CE No. 1829/2003 i No. 1830/2003), da u Evropi ne koristi bilo koje sirovine koje sadrže GMO (Genetski Modifikovane Organizme).


U prilogu možete videti ovu zvaničnu potvrdu izdatu u sedištu kompanije Royal Canin, 5. februara 2014. godine.