Seminar održan 25.04.2015. u beogradskom hotelu Tulip INN.

Predavači su bili: Prof. Dr. Radmila Resanović

/ Klinički aspekti imunosupresije /
/ Rezultati upotrebe rekombinantne vektorske vakcine (HVT+IBD) kod odgoja pilića, nosilja i tovnih pilića u Srbiji /

MR SCI. VET. Miroljub Dačić

/ Pneumovirus živine - terensko iskustvo /

DVM Paul Morillon

/ Vakcinacione tehnologije i dijagnostika u živinarstvu /
/ Primena vakcine protiv Newcastle bolesti VG/GA soj u terenskim uslovima u Republici Srbiji /

Spec VET MED Goran Živković

/ Okrugli sto /

Vaš Royal Vet tim

merial2015seminar