Reportaža sa nacionalne izložbe pasa održane u Venčanima.

Dana 01.07.2017. održana je Nacionalna izložba CAC Venčane u organizacija kinološkog društvo Venčanac na sportskim terenima u Vencanima.

U katalog je upisano 280 pasa. 

Pobednik BIS-a je fox terijer vlasnika Milovana Protić, odg.”Of blue killarney FCI 3534” koji je član našeg kluba.

Kinološko društvo Venčanac je mlado Kinološko društvo sa dosta članova koji su jako aktivni na izložbama. Ove godine su njihova dva člana Ivica Perišić i Veljko Begović dobili zahvalnice od strane Kinološkog Saveza Srbije za angažovanost i dobrinos razvoju kinologije u Srbiji.