Sunčanog 10. maja 2014. Royal Pet karavan je po drugi put posetio Šabac.