Senior Consult Stage 1
Kompletna hrana za odrasle mačke starije od 7 godina. | 

KOMPLEKS VITALNOSTI
Izbor hranljivih sastojaka koji podmiruju potrebe starijih mačaka. Umerena količina fosfora.

OPTIMALNA KOLIČINA ENERGIJE
Odgovarajuća količina energije koja podmiruje potrebe aktivnih starijih mačaka.