Pediatric Growth
Kompletna hrana za mačke - Posebno pripremljena za mačiće - Od 4 meseca života do sterilizacije | Air Max Shox 2018 Indikacije
Mačići od 4 do 12 meseci života
Mačići od 4 meseca starosti do kastracije
Gravidne i ženke u laktaciji

ZDRAVLJE ORGANA ZA VARENJE
Sadržaj koji pomaže u održavanju stabilnosti sistema za varenje.

PODRŠKA RAZVOJU PRIRODNOG IMUNITETA
Kompleks antioksidanasa pomaže razvitku prirodnog imuniteta