vet dijete macke

Kompletna dijetetska hrana za odrasle mačke.

Kompletna veterinarska dijetna hrana za mačke sa hroničnom insuficijencijom jetre.

Kompletna hrana za odrasle mačke pod stresom.

Hrana za mačke koje imaju nepovoljne reakcija na hranu.

Hrana za oporavak organizma.