Diabetic hrana za mačke sa dijabetesom
Kompletna dijetetska hrana za odrasle mačke. | 
bridge mediaAir Jordan
DIABETIC je kompletna hrana za mačke pripremljena da kontroliše proizvodnju glukoze (Diabetes Mellitus). Ova hrana sadrži smanjenu količinu ugljenih hidrata koji brzo podižu nivo šećera. 
Preporuka: Preporučuje se konsultacija sa veterinarom pre upotrebe ili pre produžavanja upotrebe.
 
Indikacije
Dijabetes melitus

Kontraindikacije
Graviditet - trudnoća
Laktacija
Rast

GLUKOMODULACIJA
Poseban sadržaj koji pomaže u kontrolisanju povećanja nivoa glukoze u krvi kod mačaka sa dijabetesom nakon obroka.

VISOK PROTEINSKI SADRŽAJ
Bisoka količina proteina. Održavanje mišićne mase je ključno kod gojaznih mačaka sa dijabetesom.

UMEREN KALORIJSKI SADRŽAJ
Umeren kalorijski sadržaj pomaže u borbi sa neželjenim povećanjem težine.

NISKA KOLIČINA SKROBA
Formula koja sadrži smanjenu količinu skroba.